Sledované ČSN

Tento doplněk systému pro práci s legislativou CODEXIS® je ideálním nástrojem pro pracovníky v oblasti kontroly kvality a vedoucí pracovníky technických úseků výrobních společností. 

Doplněk Sledované ČSN poskytuje kompletní přehled českých technických norem, bibliografické informace o jednotlivých normách a také možnost otevírání norem z ČSN online. Doplněk nabízí řadu funkcí pro práci s ČSN dle potřeb uživatele – snadné vyhledávání norem díky pokročilým filtrům, možnost sledovat vybrané normy nebo třídy norem, nastavení notifikací či zasílání emailů s upozorněním na změny u daných norem nebo také zobrazení přehledu nově vydaných norem ve věstníku za období posledních 12 měsíců.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka