Pro uživatele právního informačního systému CODEXIS GREEN připravila společnost ATLAS GROUP, jeho tvůrce, v této nadmíru turbulentní době novinku v podobě zcela nového monitoru životních situací pojmenovaného COVID-19.

Prostřednictvím tohoto MONITORU jsou veškeré relevantní právní informace integrovány do jednoho místa, a tedy uživatelům snadno dostupné. To jim umožní nové a veskrze nepříjemné situaci efektivně čelit alespoň pokud jde o přístup k hodnotnému zdroji informací.

Monitor je rozdělen do pěti částí.

Díky sekci Novinky a aktuality, kterou připravuje tým právníků-analytiků společnosti ATLAS GROUP a redaktorů webu Právní prostor.cz, se uživatel dozví o aktuálních opatřeních představitelů veřejné správy týkajících se COVID-19, stejně tak jako o aktuálních článcích k této problematice publikovaných.

Ve dvou horních obrazových částech má uživatel možnost shlédnout živě jednak mapu Evropy s počty nakažených obyvatel, jednak mapu České republiky rozdělenou dle krajů informující o počtech nakažených v jednotlivých krajích.

Ve spodní části vlevo je pak k dispozici seznam tematicky souvisejících předpisů České republiky, jež jsou součástí datového obsahu CODEXIS GREEN. Zde je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu aktualizován přehled o veškerých právních předpisech a dalších dokumentech legislativní povahy tak, aby uživatelé měli vždy k dispozici veškeré tyto dokumenty v nejaktuálnější podobě včas a přehledně na jednom místě.

Do poslední části nazvané Literatura jsou průběžně doplňovány články a další dokumenty z externích zdrojů obsahující celou řadu užitečných informací, které mohou významně pomoci s řešením aktuálních životních situací spojených s COVID – 19.

Máme za to, že tento doplněk bude pro všechny uživatele, kteří se nyní potýkají s problémy okolo COVID – 19, platformou nadmíru užitečnou.

Pevně věříme, že jej naši uživatelé ocení jako nástroj pro jejich rychlejší a kvalitnější práci v této obtížné době.

CODEXIS GREEN si můžete objednat zde:

Objednat