MONITOR PERSONALISTIKA, doplněk právního informačního systému CODEXIS®, byl v návaznosti na aktuální mimořádnou situaci spojenou s výskytem nákazy koronavirem COVID-19 na území České republiky doplněn o soubor dokumentů typu Otázky a odpovědi užitečný pro zaměstnavatele, personalisty a další pracovníky, kteří v rámci své pracovní náplně zpracovávají personální agendu. Tento jedinečný soubor dokumentů má za úkol pomoci zorientovat se ve všech souvislostech, které aktuální mimořádná situace nově vnáší do pracovního života.

Díky doplňku dostanou uživatelé odpovědi na nejfrekventovanější a nejpalčivější otázky plynoucí z pracovněprávní agendy, které v rámci jejího zpracovávání v dnešních koronavirem zásadně poznamenaných dnech vyvstávají.

Mohlo by vás například zajímat:

Jak máte jako zaměstnavatel na pandemii koronaviru adekvátně reagovat?

Jak je to s karanténou a s jejím nařízením zaměstnanci? Co mu za dobu karantény náleží? Jak je to s kontrolou jejího dodržování?

Jak se postavit k režimu home office? Jaké jsou jeho praktické aspekty?

Jak je to s podmínkami pro určení čerpání dovolené v době vyhlášeného nouzového stavu?

Jak je to s dovolenou v případě nařízení karantény?

Jak se postavit k nepřítomnosti v práci zaměstnance, který musel zůstat doma, aby pečoval o své dítě, a jak je to s ošetřovným?

Jak v době koronavirové zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci?

Jak se zachovat, když zaměstnanec z obavy nákazy koronavirem odmítne přijít do zaměstnání a práci konat?

Jak je to s povinností nosit v zaměstnání roušku nebo obdobný ochranný prostředek?

Jak je to v souvislosti s pandemií s překážkami práce na straně zaměstnavatele a s náhradou mzdy?

Jak je to se vstupními, periodickými a mimořádnými lékařskými prohlídkami právě v této pandemické době?

Jak je to s kompenzacemi zaměstnavatelům?

Co je to „kurzarbeit“ a jak funguje?

Co když jako zaměstnavatel uvažuji o nutnosti propouštět? Kdy se pak dostanu do režimu hromadného propouštění a co to pro mě znamená?

Především na tyto, ale i na další související dotazy, které přirozeně ze zpracovávání personální agendy nyní vyplývají, dostane uživatel doplňku MONITOR PERSONALISTIKA také díky nově doplněné sadě dokumentů kvalifikovanou odpověď. Věříme, že se díky tomu stane doplněk MONITOR PERSONALISTIKA pro všechny zaměstnavatele a další subjekty, jež s pracovněprávní agendou přijdou při své činnosti do styku, ještě více užitečným pomocníkem při překonávání nových, nečekaných a patrně i nechtěných výzev této turbulentní a obtížné doby.