Pracovní právo


Video semináře

Tento prakticky orientovaný doplněk systému CODEXIS® je navržen tak, aby personalistům a dalším pracovníkům, kteří v rámci své pracovní náplně zpracovávají personální agendu, usnadňoval jejich každodenním práci. Co se týče struktury obsahu, je koncipován tak, aby pokryl pracovníky v personalistice nejčastěji řešená témata, a to maximálně přehlednou formou.

Doplněk uživateli poskytuje přístup k vybraným právním předpisům z oblasti pracovního práva a současně dílčím způsobem zahrnuje také úzce související otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Díky MONITORU PERSONALISTIKA se uživatel snadno zorientuje v právních předpisech, které jako personalista potřebuje znát. Vyhledávání relevantních souvislostí nebylo nikdy snazší.

Zahrnutá legislativa je vždy dostupná v platném a aktuálně účinném znění, současně je také možné relevantní právní předpisy studovat i v jejich znění historickém. Samozřejmou a velmi praktickou součástí je fulltextové vyhledávání jak v právních předpisech, tak v dalších souvisejících dokumentech. Tím, jak je doplněk celkově koncipován, uživateli poskytuje komfort v podobě snadného nalezení důležitých souvislostí hledaného problematického tématu, a to vskutku v pár okamžicích.