Citační systém CITEX®

Citační systém judikatury CITEX® umožňuje v právním informačním systému CODEXIS® objektivně řadit judikáty dle jejich citovanosti v ostatních soudních rozhodnutích. 

Základním kritériem pro výpočet citačního indexu je četnost citací typu rozhodnutí – rozhodnutí, přičemž CITEX® z tohoto počtu eliminuje citace odkazující na rozhodnutí v totožné kauze. Odkazy specifickým způsobem zpracovává a přiřazuje judikátům hodnotu citačního indexu podle toho, kolikrát byly relevantně citovány. CITEX® také umožňuje grafické zobrazení vývoje počtu citací od okamžiku vydání citovaného soudního rozhodnutí.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka