Daňové, účetní, pracovněprávní a obecní SPORY

Jak už název napovídá, jedná se o jedinečný soubor sporů zabývajících se danou problematikou. Jedná se o dokumentaci kompletního průběhu realizovaných soudních sporů z posledních let, která slouží jako jistý druh návodu pro orientaci v podobné problematice. 

Obsahuje daňové, účetní, pracovněprávní spory, ale i spory měst a obcí týkající se například témat jako náhrada újmy na zdraví způsobené úrazem na neošetřeném chodníku, archivace informací zveřejněných na elektronické úřední desce, působení odborů u zaměstnavatele, daňová neuznatelnost cestovních náhrad nebo nezákonné zahájení daňové kontroly. 

Spory jsou jednoduše přístupné jako samostatná dlaždice v odpovídajícím monitoru a jejich obsah je prakticky strukturován podle tematických celků.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka