Komentáře LIBERIS

Obsahový doplněk Komentáře LIBERIS představuje rozšíření právního informačního systému CODEXIS® o unikátní platformu s více než 1000 publikacemi, která uživateli poskytne k právním předpisům a jejich jednotlivým ustanovením relevantní komentáře. Tyto komentářové texty uživateli pomohou s interpretací právních předpisů, seznámí jej s aplikací a jedinečným způsobem přispívají k orientaci v právních souvislostech týkajících se dané problematiky.

Komentáře LIBERIS vznikají důkladným rozborem publikovaných děl a přiřazením jejich relevantních částí k souvisejícím ustanovením v právním informačním systému CODEXIS®. Aplikace může díky tomu nabídnout k jednotlivým paragrafům hned několik kvalifikovaných názorů a komentářů autorů různých odborných publikací. Stačí několik málo kliknutí a uživatel je schopen snadno získat výjimečné srovnání zpracované problematiky z pohledu různých odborníků.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka