REKODIFIKACE soukromého práva

Nástroj REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA uživateli nabízí komplexní systematický pohled na tuto stále zásadní změnu českého právního řádu. Je pomocníkem užitečným pro podrobné srovnání nejvýznamnějších právních předpisů dřívější právní úpravy, které rekodifikaci soukromého práva podléhaly, a jim ekvivalentních právních předpisů účinných od 1. 1. 2014.

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA primárně nabízí srovnání ustanovení „nového“ občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém s ustanoveními před rekodifikací. U jednotlivých ustanovení právní úpravy účinné od roku 2014 je pak možnost zobrazit, která ustanovení předchozí právní úpravy do nich byla, promítnuta, byť třeba i odlišným způsobem.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka