Sledované DOKUMENTY

Podstatou doplňku aplikace CODEXIS® Sledované dokumenty je upozorňovat uživatele na změny znění v jím vybraných dokumentech. Uživatel si může snadno nastavit jednotlivé dokumenty nebo celé oblasti práva ke sledování a systém ho automaticky upozorní vždy, když v daném zdroji dojde ke změnám. Tato chytrá funkce jednoduše udržuje uživatele v obraze a eliminuje možnost opomenutí v případě, že se objeví změna nebo nová právní úprava. Notifikace o změnách jsou zobrazovány přímo v aplikaci a také zasílány e-mailem. 

Velkou výhodou systému pro práci s legislativou CODEXIS® je sledování souvisejících dokumentů k dané oblasti práva. Systém zašle uživateli notifikaci v případě, že se ke sledovanému paragrafu objevilo například nové související rozhodnutí, rozsudek nebo literatura. Samozřejmostí je možnost porovnat znění vybraného ustanovení před příslušnou novelizací a po ní a pomocí intuitivního grafického zobrazení srovnat změny, ke kterým v jeho textu došlo.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka