Slovenská LEGISLATIVA

Tento doplněk právního informačního systému CODEXIS® umožňuje uživateli přístup k textům slovenské legislativy zveřejněným od roku 1945 v oficiálním zdroji typu Zbierka zákonov, a to v jejich originálním publikovaném znění. Aktuální dokumenty jsou přitom průběžně doplňovány.

Přístup je realizován prostřednictvím dokumentu rozcestníkového typu pojmenovaného „Předpisy Zbierky zákonov Slovenskej republiky“, který obsahuje odkazy na jednotlivé dokumenty slovenské legislativy v tomto zdroji publikované. Pro přístup k dokumentům je vyžadováno aktivní internetové připojení.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka