TRANSFORMACE přestupkového práva

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® pojmenovaný TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA uživateli nabízí komplexní systematický pohled na tuto zásadní změnu přestupkového práva realizovanou s účinností od 1. 7. 2017. Uživatelsky přívětivým způsobem přináší podrobné informace o tom, jaká ustanovení „nového“ zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích odpovídají uživatelem vybraným ustanovením právní úpravy před rekodifikací. Naopak u jednotlivých ustanovení právní úpravy účinné od poloviny roku 2017 sdělí, která ustanovení předchozí právní úpravy do nich byla, byť třeba i odlišným způsobem, promítnuta. 

Zohledňuje tedy vzájemné vztahy mezi ustanoveními a skupinami ustanovení zákona o přestupcích (200/1990 Sb.) na straně jedné a ustanoveními, včetně jejich skupin, „nového“ zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) a zákona o některých přestupcích (251/2016 Sb.) na straně druhé. Dobře tak poslouží při komparaci právní úpravy jednotlivých institutů přestupkového práva před jeho rekodifikací a po ní.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka