Vzory SMLUV

Tento doplněk právního informačního systému CODEXIS® obsahuje jedinečnou databázi vzorů smluv, podání a dalších typů dokumentů z nejrozličnějších právních oblastí. Dává uživateli jistotu, že vždy používá dokument v souladu s aktuálně platnou legislativní úpravou. Eliminuje chybu lidského faktoru v případě, že ve společnosti dochází k opakovanému používání stejných dokumentů bez kontroly podnikovým právníkem.

Dokumenty v doplňku Vzory smluv vždy obsahují, vedle samotného vzorového textu, také stručný komentář a doplňující informace. Součástí vzorů jsou rovněž aktivní hypertextové odkazy na související právní úpravu. Uživatel nemusí složitě dohledávat související právní dokumenty, po jednom kliknutí ho systém sám přesměruje na odpovídající legislativní dokument.

Zpracované vzory vycházejí z právní úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákoníku práce, autorského zákona, předpisů upravujících průmyslová práva, předpisů stavebního práva, občanského soudního řádu, trestního řádu, správního řádu, soudního řádu správního, exekučního řádu, daňového řádu a dalších nejčastěji užívaných právních předpisů. Dostupné jsou rovněž vzory vnitřních předpisů zaměstnavatele a vzory vnitřních předpisů územního samosprávného celku.

Databáze vzorů vzniká na bázi dlouhodobé spolupráce s renomovanou advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák pod odborným vedením JUDr.Tomáše Sokola. Stejně tak jsou v doplňku zařazeny vzory mající svůj původ u dalších partnerů, jakými jsou CODEXIS publishing, Sdružení místních samospráv, Institut pro veřejnou správu Praha a další.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka