Monitor BOZP

Tento doplněk právního informačního systému CODEXIS® je praktickým pomocníkem a průvodcem veškerými zákoutími právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je vhodný pro bezpečnostní techniky, vedoucí pracovníky, personalisty a další profese dozorující nad bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců.

Jeho nedílnou součástí jsou podrobně zpracované přehledy nejdůležitějších povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to s doprovodným výkladem.

Vedle komentářů renomovaných autorů, článků z odborných periodik, vzorů, relevantní judikatury a mnohého dalšího, obsahuje také odpovědi na frekventované dotazy z oblastí, jakými jsou péče o BOZP, opatření k jejímu zajištění a její školení, ochrana zdraví, pracovnělékařská péče, pracovní úrazy a nemoci z povolání, požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní doba, rizikové faktory a j.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka