Monitor BOZP

Tento doplněk právního informačního systému CODEXIS® je praktickým pomocníkem a průvodcem veškerými zákoutími právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je koncipován tak, aby uživateli pomohl lépe porozumět právní úpravě BOZP.

Jeho  nedílnou  součástí  s  vysokou  přidanou  hodnotou  jsou  podrobně  zpracované  přehledy nejdůležitějších povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s doprovodným výkladem. Monitor je vhodný pro bezpečnostní techniky, kvalitáře, vedoucí pracovníky v oblasti BOZP, personalisty a další profese spojené s dozorem nad zaměstnanci.

Zmínit lze dále, vedle komentářů renomovaných autorů, článků z odborných periodik, vzorů a mnohého dalšího, rovněž odpovědi na frekventované dotazy z oblastí, jakými jsou péče o BOZP, opatření k jejímu zajištění a její školení, ochrana zdraví, pracovnělékařské služby, pracovní úrazy a nemoci z povolání, požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní doba, rizikové faktory, těhotné ženy a mladiství, manipulace s předměty, nebezpečné látky a práce ve výškách, doprava, stavebnictví, nebo stroje a technická zařízení včetně vyhrazených.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka