Monitor CÍRKEV

Tento doplněk právního informačního systému CODEXIS® přináší celou řadu užitečných informací pro usnadnění práce všem, kteří v rámci svého zaměstnání či jiné činnosti řeší záležitosti spojené s církevní tématikou. Monitor KATOLICKÁ CÍRKEV tak na duchovní záležitosti nahlíží právní optikou.

Jeho součástí jsou, vedle právních předpisů k církevním tématům, komentářů a článků z odborných periodik vykládajících jejich jednotlivá ustanovení či související judikatury, rovněž úplná znění církevních kodexů, a sice Kodexu kanonického práva a Zákoníku východních katolických církví, vybrané úryvky z liturgických titulů, přepisy příspěvků z konferencí Církev a stát, jednotlivá čísla periodika ACTA České biskupské konference a latinský právní slovník.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka