Monitor DANĚ

Monitor svým uživatelům v přehledné formě nabízí důležité informace a podklady, které při své práci vhodně uplatní odborní pracovníci působící v oboru daňového poradenství, stejně tak jako všichni ostatní, kteří se zabývají daňovou problematikou. Systém CODEXIS® se tak stává nepostradatelným pomocníkem pro daňové poradce a další pracovníky působící ve finanční sféře.

Porozumět dané problematice napomáhá databáze typických otázek a na ně zpracovaných odpovědí souvisejících s tématem daní, shrnutí zajímavých daňových sporů, vzorů, české i evropské judikatury informující o správné interpretaci a aplikaci daňových předpisů a komentářů renomovaných autorů vykládající jednotlivá ustanovení daňových předpisů, stejně tak jako článků z odborných periodik v čele s časopisem Účetní a daně.

Doplněk pokrývá veškeré důležité aspekty problematiky daní – daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitých věcí, daň silniční či daně spotřební, daňové řízení a j.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka