Monitor OBECNÍ SAMOSPRÁVA

Tento  prakticky  orientovaný  doplněk právního informačního systému  CODEXIS® obsahuje řadu  návodů  pro  řešení každodenních situací a problémů, s nimiž jsou zástupci obcí a jejich občané typicky konfrontováni.

Obecně je doplněk je koncipován tak, aby srozumitelnou formou v co nejvyšší možné míře pomáhal a usnadňoval práci svým uživatelům z řad představitelů obecní samosprávy. To ocení především (ale nikoliv pouze) zástupci menších obcí, kteří často musejí svou práci vykonávat s minimální výpomocí externích specialistů, například právníků, personalistů a dalších odborníků.

Monitor obsahuje důležitou sekci Životní situace, která prakticky řeší možné každodenní situace v životě obce. Dokumenty jsou roztříděny podle oblastí zájmu a jedná se například o dotace, bytovou agendu obce, matriční činnost, ochranu zvířat, pohřebnictví, nebo postupy při správním a přestupkovém řízení.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka