Monitor PERSONALISTIKA

Monitor personalistika v systému CODEXIS® je navržen tak, aby personalistům a dalším pracovníkům, kteří v rámci své pracovní náplně zpracovávají personální agendu, usnadňoval jejich každodenní práci. Co se týče struktury obsahu, je koncipován tak, aby pokryl pracovníky v personalistice nejčastěji řešená témata, a to maximálně přehlednou formou.

Díky MONITORU PERSONALISTIKA se uživatel snadno zorientuje v právních předpisech, které jako personalista potřebuje znát. Vyhledávání relevantních souvislostí nebylo nikdy snazší.

K dispozici je také rozsáhlá databáze otázek, odpovědí a příkladů z personalistické praxe a aktualizované vzory nejčastěji používaných smluv. Právě díky vzorům smluv odpadá neustálé recyklování starých vnitrofiremních dokumentů a personalista i zaměstnavatel má vždy jistotu platného dokumentu v souladu s aktuální legislativní úpravou.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka