Monitor PERSONALISTIKA

Monitor PERSONALISTIKA je navržen tak, aby personalistům a dalším pracovníkům, kteří v rámci své pracovní náplně zpracovávají personální agendu, usnadňoval jejich každodenní práci. Přehlednou formou pokrývá nejčastěji řešená témata pro pracovníky v personalistice.

Díky Monitoru se uživatel snadno zorientuje v právních předpisech, které jako personalista potřebuje znát.

K dispozici je databáze odborníky zpracovaných odpovědí na nejčastější otázky a příkladů z personalistické praxe, shrnutí zajímavých pracovněprávních sporů, či průběžně aktualizovaných vzorů vnitřních předpisů zaměstnavatele a dalších právních aktů (smluv, dohod, žádostí, oznámení atd.). Nedílnou součástí jsou rovněž komentáře renomovaných autorů vykládající jednotlivá ustanovení pracovněprávních předpisů, stejně tak jako články z odborných periodik v čele s časopisem Praktická personalistika.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka