Monitor REKODIFIKACE

Monitor REKODIFIKACE svým uživatelům nabízí komplexní a systematický pohled na patrně nejzásadnější změnu českého právního řádu posledních let, a sice rekodifikaci soukromého práva. Ta se primárně dotkla občanského zákoníku a v návaznosti na to také celé řady dalších právních předpisů.

Umožňuje podrobné srovnávání nejvýznamnějších právních předpisů, které s rekodifikací soukromého práva souvisely, a jejich jednotlivých ustanovení. Komparace právních úprav příslušných institutů je navíc velmi rychlá a přehledná. Součástí doplňku je celá řada doprovodných textů komentujících jednotlivé změny, ale také vzory smluv z občanského práva hmotného i procesního, práva obchodního, pracovního, či práva duševního vlastnictví.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka