Monitor REKODIFIKACE

Monitor aplikace CODEXIS® s názvem Rekodifikace svým uživatelům nabízí komplexní a systematický pohled na patrně nejzásadnější změnu českého právního řádu posledních let, a sice rekodifikaci soukromého práva, jež se dotkla v první řadě občanského zákoníku a v návaznosti na to také celé řady dalších právních předpisů.

Společně  s  doplňkem  Rekodifikace  soukromého  práva  umožňuje  srovnávání nejvýznamnějších právních předpisů, které s rekodifikací soukromého práva souvisely. Komparace právních úprav jednotlivých institutů je navíc velmi rychlá a přehledná.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka