Monitor STAVEBNICTVÍ

Monitor STAVEBNICTVÍ je koncipován tak, aby uživateli pomohl lépe porozumět stavebním předpisům, zorientovat se v dané problematice a najít odpovědi na konkrétní otázky se stavebnictvím související. Tento doplněk právního informačního systému CODEXIS® obsahuje vždy aktuální znění důležitých právních předpisů, podrobné komentáře k jednotlivým ustanovením těchto předpisů či odpovědi na nejčastější dotazy připravené odbornými subjekty typu Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo Ústav územního rozvoje.

Důležitou součástí jsou rovněž návody pro řešení typických životních situací ze stavebního práva veřejného i soukromého, a také aktuální vzory smluv, dohod, rozhodnutí a celé řady dalších dokumentů souvisejících se stavebnictvím a výstavbou. Monitor disponuje databází článků z odborných periodik v čele s Bulletiny České komory architektů a Stavební právo.
Program CODEXIS® je tak s doplňkem Monitor STAVEBNICTVÍ skvělým interaktivním pomocníkem nejen pro podnikatele působící ve sféře plánování a realizace staveb, ale také pro pracovníky obecní samosprávy.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka