Monitor STAVEBNICTVÍ

Monitor Stavebnictví  je  koncipován  tak,  aby  uživateli  pomohl  lépe  porozumět stavebním  předpisům, zorientovat  se  v  dané  problematice  a  najít  odpovědi  na  konkrétní  otázky související se stavebnictvím. Doplněk právního  informačního  systému  CODEXIS® Stavebnictví obsahuje  vždy  aktuální  znění právních předpisů důležitých pro zpracovávanou oblast, podrobné komentáře jednotlivých ustanovení těchto předpisů, nejčastější otázky a odpovědi na ně připravené Českou komorou architektů.

Důležitou částí aplikace jsou návody pro řešení typických životních situací ze stavebního práva veřejného i soukromého. Doplněk obsahuje také aktuální  vzory  smluv,  dohod,  rozhodnutí  a  celé  řady  dalších  dokumentů  souvisejících  se stavebnictvím a výstavbou. Program  CODEXIS® s doplňkem Stavebnictví je tak skvělým interaktivním pomocníkem nejen pro podnikatele z oblasti plánování a realizace staveb, ale také pracovníky obecní samosprávy.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka