Monitor VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Tento  doplněk  právního  informačního  systému  CODEXIS® zefektivňuje  práci  s  právními  předpisy, komentáři a dalšími dokumenty souvisejícími s tématem veřejných zakázek.

Pomocí monitoru Veřejné zakázky lze jednoduše přistupovat k právní úpravě veřejných zakázek a používat filtry pro zobrazení soudních rozhodnutí českých a evropských soudů, rozhodnutí Úřadu pro ochranu  hospodářské  soutěže  (ÚOHS),  důvodových  zpráv,  článků,  rozličných  dokumentů  veřejné správy a pojmů právního slovníku obsahujícího také definice institutů souvisejících s tématem veřejných zakázek.

Ukázky obrazovek

Nezávazná poptávka