Citační systém CITEX®

Inteligentní doplněk pro pracovníky v oblasti práva objektivně řadí judikáty dle jejich citovanosti v ostatních soudních rozhodnutích.

Co Vám doplněk CITEX přinese?

Díky CITEXu můžete pracovat vždy s těmi nejrelevantnějšími judikáty.

Usnadní práci a ušetří čas

Díky citačnímu systému judikatury CITEX® si můžete objektivně seřadit judikáty dle jejich citovanosti v ostatních soudních rozhodnutích. Budete tak vědět, které judikáty jsou pravidelně citovány ostatními.

Není judikát jako judikát​

Judikátu je pak přiřazena hodnota citačního indexu podle toho, kolikrát byl daný judikát relevantně citován. A vy tak budete vědět, zda jej ostatní následují, nebo zda bylo dané rozhodnutí spíše ojedinělé.

Na výpočet citací se můžete spolehnout​

Základním kritériem pro výpočet citačního indexu je četnost citací typu rozhodnutí – rozhodnutí. Z tohoto počtu systém následně pro objektivnější výsledek odstraní ty citace, které se týkají rozhodnutí v jedné a té samé věci.

Vývoj citačního indexu si můžete i vizualizovat​

Vývoj počtu citací od okamžiku vydání daného soudního rozhodnutí si také můžete vizualizovat, abyste jasně viděli, jak citační index judikátu v čase sílil nebo stagnoval.

Poptávka