Slovenská legislativa

Doplněk umožňuje přístup k textům slovenské legislativy v originálním publikovaném znění.

Co Vám doplněk Slovenská legislativa přinese?

Přístup k textům slovenské legislativy zveřejněným od roku 1945 v oficiálním zdroji typu Zbierka zákonov

Právní předpisy i od slovenských sousedů

Potřebuje nahlížet na předpisy vydané na Slovensku z období kdy jsme byli jedna republika? Nejen pro Vás máme tento soubor slovenských předpisů.

Historické slovenské předpisy

Soubor všech oficiálních předpisů vydaných na území Slovenska máme již od roku 1945.

Vždy aktuální

Průběžně doplňujeme nové právní předpisy tak, jak vycházejí v oficiálním zdroji - Zbierce zákonov.

Snadná orientace

Všechny dokumenty máme rozděleny dle roku vydání.

Poptávka