Transformace a rekodifikace

Je pomocníkem užitečným pro podrobné srovnání nejvýznamnějších právních předpisů dnešní a dřívější právní úpravy.

Co Vám doplněk Transformace a rekodifikace přinese?

Získáte podrobné srovnání stěžejních rekodifikovaných právních předpisů. Například rekodifikace soukromého práva nebo přestupkového práva.

Porovnáme to za Vás

Už nemusíte složitě zjišťovat které ustanovení nově odpovídá dřívějším právním předpisům. Nabízíme komplexní, systematické, ale zároveň jasně pochopitelné srovnání dřívější a nynější právní úpravy.

Snadná orientace

K dispozici vám je intuitivní grafické znázornění kdy na straně jedné uvidíte dřívější právní úpravu a na straně druhé novou právní úpravu a to i přesto, že se může původní zákon rozpadnout do více nových právních předpisů.

Podrobné komentáře a další souvislosti

Téměř u každého § naleznete podrobný komentář od kvalifikovaných právníků - jak se daná problematika promítla v nových právních předpisech včetně další související literatury nebo judikatury.

Jen ty transformace, které Vás zajímají

Můžete rozhodnout, která transformace má pro Vás přínos. Vybírat můžete z těchto: Transformace přestupkového práva, Transformace veřejných zakázek, Implementace GDPR, Rekodifikace soukromého práva.

Poptávka