Vzory smluv

Jedinečná databáze vzorů smluv, podání a dalších typů dokumentů z nejrozličnějších právních oblastí k okamžitému použití.

Co Vám doplněk Vzory smluv přinese?

Jedinečná databáze

Více než 2000 vzorů smluv, podání a dalších typů dokumentů. Máte jistotu, že vždy používáte dokument v souladu s aktuálně platnou legislativní úpravou. Dokumenty již nemusí kontrolovat váš firemní právník.

Informace a komentáře

Dokumenty ve Vzorech smluv vždy obsahují, vedle samotného vzorového textu, také stručný komentář a doplňující informace. Součástí vzorů jsou rovněž aktivní hypertextové odkazy na související právní úpravu.

Právní úprava

Zpracované vzory vycházejí z právní úpravy stěžejních českých zákonů a dalších nejčastěji užívaných právních předpisů. Dostupné jsou rovněž vzory vnitřních předpisů zaměstnavatele a vzory vnitřních předpisů územního samosprávného celku.

Renomovaní partneři

Databáze vzorů vzniká zejména díky dlouhodobé spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák pod odborným vedením JUDr.Tomáše Sokola, a také u dalších partnerů, jakými jsou CODEXIS publishing, Sdružení místních samospráv, Institut pro veřejnou správu Praha a další.

Poptávka