Bc. Jan Uher

Aplikace CODEXIS je pro zaměstnance Městského úřadu Litvínov jedním ze stěžejních nástrojů, který používají na denní bázi, a bez kterého by nemohli svou agendu plnohodnotně a efektivně vykonávat. Oceňujeme zejména komplexnost CODEXISU, jelikož se dá použít univerzálně napříč agendami a odbory. Vyhledávání a práce v něm je velmi jednoduchá a přívětivá, a to zejména díky fulltextovému vyhledávání a našeptávání, široké paletě uživatelských nástrojů, jako jsou „oblíbené“, „moje témata“ či „zvýraznění a poznámky“. Velmi vítáme také doplněk „Sledované“, který nás upozorní na změny ve vybraných zákonech či dokumentech či „Vzory smluv“. CODEXIS rozšiřujeme o monitory, které se nás týkají, a které nám práci v našich agendách také ulehčují a zpřehledňují. Je toho mnoho, čeho si na CODEXISU ceníme, ale není možné to všechno vyjmenovat, aplikace se navíc stále modernizuje, vylepšuje a posouvá správným směrem vpřed. Jednodušší bude napsat, že bez CODEXISU si fungování na Městském úřadu v Litvínově už nedokážeme představit.