Workspace - Ilustrační případ

Advokátní kancelář řeší pro svého klienta nákup pozemku

Do advokátní kanceláře přišel klient Martin Vojta, který má zájem o nákup pozemku v obci Brantice. Pozemek je v územním plánu označen jako pozemek, na kterém je možné stavět. Na schůzce klient sdělil, že pozemek má 3 majitelé, kteří s prodejem souhlasí. Pro jistotu chce klient využít možnosti advokátní úschovy finančních prostředků.

#1 Krok

Tvorba nového případu


Advokátní koncipient v rámci doplňku Moje témata vytvořil novou složku a do ní 2 podsložky. První složku s názvem Podklady, do které v dalším kroku nahraje potřebné dokumenty a druhou složku s názvem Vyhotovení, do které se bude vkládat finální dokumentace.

#2 Krok

Doplnění podkladů a legislativy


Do složky Podklady byly následně doplněny všechny potřebné dokumenty, které advokátní kancelář obdržela od klienta. Dále koncipient přidal relevantní související zákony, a to včetně zvýrazněných částí a poznámek tak, aby měl jeho nadřízený advokát vše pohromadě.

#3 Krok

Přizvání kolegy


Jelikož jde každý workspace sdílet napříč všemi uživateli CODEXISu s platnou licencí. Vygeneroval koncipient pozvánku pro svého nadřízeného, který bude kompletovat a finalizovat tento případ. Po vygenerování pozvánky odeslal odkaz do soukromého e-mailu svého nadřízeného a jeho další asistentky.

#4 Krok

Příprava kupní smlouvy


Nadřízený advokát po přijetí pozvánky zkontroloval veškeré podklady k danému případu a v rámci doplňku CODEXISu Vzory smluv našel z 25 relevantních vzorů nejlépe odpovídající vzor kupní smlouvy na nemovitost, který následně upravil, vyplnil a vložil jako soubor PDF do složky vyhotovení.

#5 Krok

Finalizace a kompletace


V posledním kroku advokát zkompletoval všechny smlouvy a dokumenty, jako je kupní smlouva s ověřenými podpisy, vyplněný návrh na vklad do katastru nemovitostí, smlouva o advokátní úschově a doklad o notářském ověření podpisu, který předá klientovi. Vše je nyní připraveno k podpisu a úspěšnému dokončení obchodu.

Spojte se s našim klientským centrem na čísle +420 596 613 333nebo vyplňte poptávkový formulář níže.