Doplňky

DAŇOVÉ, ÚČETNÍ, PRACOVNĚPRÁVNÍ A OBECNÍ SPORY

Doplněk nabízí podrobnou dokumentaci realizovaných sporů z posledních let, která slouží pro orientaci v dané problematice.

VÍCE INFORMACÍ

CODEXIS WORKSPACE

Podobně jako při práci s okny a záložkami v internetovém prohlížeči umožňuje doplněk Workspace utvářet vlastní pracovní prostředí.

VÍCE INFORMACÍ

VZORY SMLUV

Nabízí jedinečnou databázi vzorů smluv, podání a dalších typů dokumentů z nejrozličnějších právních oblastí k okamžitému použití.

VÍCE INFORMACÍ

SLEDOVANÉ DOKUMENTY

Se Sledovanými dokumenty CODEXIS sám uživatele upozorní na změny v předem určených legislativních i souvisejících dokumentech. 

VÍCE INFORMACÍ

SLEDOVANÉ ČSN

Kromě kompletního přehledu českých technických norem nabízí upozornění na změny a další užitečné funkce pro vedoucí pracovníky úseku kvality.

VÍCE INFORMACÍ

KOMENTÁŘE LIBERIS

Rozšiřuje CODEXIS o více než 1000 publikací obsahujícími relevantní komentáře k legislativním dokumentům.

VÍCE INFORMACÍ

CITAČNÍ SYSTÉM CITEX®

Inteligentní doplněk pro pracovníky v oblasti práva objektivně řadí judikáty dle jejich citovanosti v ostatních soudních rozhodnutích. 

VÍCE INFORMACÍ

PRÁVNÍ SLOVNÍKY

Funkční doplněk obsahuje přehled věcných legislativních hesel a praktický slovník právnických (zejména latinských) výrazů.

VÍCE INFORMACÍ

SLOVENSKÁ LEGISLATIVA

Doplněk umožňuje uživateli připojení k textům slovenské legislativy v originálním publikovaném znění.

VÍCE INFORMACÍ

TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

Nabízí komplexní systematický pohled na tuto zásadní změnu přestupkového práva realizovanou s účinností od 1. 7. 2017.

VÍCE INFORMACÍ

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

Je pomocníkem užitečným pro podrobné srovnání nejvýznamnějších právních předpisů dnešní a dřívější právní úpravy.

VÍCE INFORMACÍ